prioriterer barnehagebarn på følgende måte:

Bemanning

Nasjonalt snitt
Din kommune
?
Best i Norge

Mangler bemanningstall

Dette skyldes at det ikke er noen kommunale barnehager i kommune.

barn per ansatt - {{(currentMunicipal.PedagogueDensity)}} pedagoger

Din kommune har flere barn per ansatt i barnehagen enn kommunen med landets beste bemanning.

Tilskudd

Nasjonal sats
Din kommune
?Din kommune
Best i Norge

Mangler tilskuddssatser

Noen kommuner har ikke private barnehager og mangler derfor tilskuddssats. Ta gjerne kontakt med kommunen og be dem rapportere satser til info@pbl.no.

per barn per år

Ditt barn mottar mindre i offentlig støtte per år, sammenlignet med barn i kommunen med landets høyeste tilskudd til barn i barnehager.

Del resultatet fra kommune:

Sorter på:   fylke   Hele Norge
Barn per ansatt
Pedagogtetthet
Tilskudd
-
-
-

Store forskjeller i barnehagenes muligheter for å ha best mulig bemanning og ha mange pedagoger

  • Hver kommune regner selv ut nivået på tilskudd per barn med et komplisert system
  • Enorme forskjeller fra kommune til kommune i hva barnehager får for å levere kvalitet
  • Til tross for dette: Foreldre med barn i barnehager betaler det samme i hele Norge
  • Svært komplisert finansieringssystem gir mange feil og mye administrasjon
  • Fra 2011 er det etterbetalt over 500 millioner kroner i tilskudd til barn i private barnehager
  • Det er i 2017 sendt ut forslag om krav til bemanning og styrket pedagogtetthet i Norge

Siste nytt