Lavere sykefravær i private barnehager

Visste du at?

  • Sykefraværet i barnehagesektoren er mye høyere enn gjennomsnittet i arbeidslivet.
  • Det er store forskjeller i sykefraværet i private og kommunale barnehager. 

Det viser de siste tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som gjelder det legemeldte sykefraværet i barnehagesektoren for første kvartal 2017. 

Mens private barnehager i første kvartal i år hadde et legemeldt sykefravær på 8,7 prosent hadde de kommunale barnehagene et samlet legemeldt sykefravær på 10 prosent. 

I 17 av 19 fylker er sykefraværet lavere i private barnehager enn i kommunale. Det er kun Sogn og Fjordane og Telemark som kan vise til et lavere sykefravær i de kommunale barnehagene med henholdsvis 0,2 og 0,4 prosentpoeng. 

Størst forskjell i Oslo

Størst forskjell i sykefraværet mellom private og kommunale barnehager finner vi i Oslo. Her har de kommunale barnehagene et legemeldt sykefravær på 10,3 prosent, mens de private barnehagene har et sykefravær på 7,8 prosent. Det utgjør en forskjell på 2,5 prosentpoeng. 

Høyest sykefravær finner vi i Sør-Trøndelag, Nordland, og Finnmark hvor de kommunale barnehagene har et legemeldt sykefravær på 10,7 prosent. Til sammenligning har de private barnehagene i disse tre fylkene et sykefravær på henholdsvis 9,2, 8,5 og 10,3 prosentpoeng. 

Lavest sykefraværet finner vi i de private barnehagene i Hedmark og de kommunale barnehagene i Sogn og Fjordane som begge kan vise til 7,3 prosent sykefravær. 

Forskjellen øker

Tallene for SSB viser at det legemeldte sykefraværet for alle arbeidstakere i Norge lå på 5,43 prosent i første kvartal i år, mens gjennomsnittet for barnehagesektoren var på 9,3 prosent. 

Sykefraværet i barnehagesektoren har holdt seg på mellom åtte og ti prosent de siste årene. 

De private barnehagene har hatt en betydelig bedring i sykefraværstallene sammenlignet med de kommunale i denne perioden. 

Del siden på:

Siste nytt