Lavere sykefravær i private barnehager

Denne artikkelen ble oppdatert med nye sykefraværstall fra SSB 14. juni 2018 

Visste du at?

 • Sykefraværet i barnehagesektoren er mye høyere enn gjennomsnittet i arbeidslivet.
 • Det er store forskjeller i sykefraværet i private og kommunale barnehager. 

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som gjelder det legemeldte sykefraværet i barnehagesektoren for første kvartal 2018 bekrefter tendensen fra de siste årene:

 • Private barnehager hadde et legemeldt sykefravær på 9,1 prosent
 • Kommunale barnehager hadde et legemeldt sykefravær på 10 prosent
 • I 13 av 18 fylker er sykefraværet lavere i private barnehager enn i kommunale

Størst forskjell mellom kommunale og private barnehager:

Fylke Privat Kommunal Differanse
Hordaland 9,1 11,2 2,1
Oppland 8,2 10,3 2,1
Oslo 8,1 10,1

2,0

Høyest sykefravær:

 • Kommunale barnehager i Hordaland 11,2 prosent
 • Private barnehager i Finnmark 10,7 prosent
 • Kommunale barnehager i i Akerhus 10,6 prosent
 • Private barnehager i Telemark 10,6 prosent

Lavest sykefravær:

 • Private barnehagene i Sogn og Fjordane 7,2 prosent
 • Private barnehager i Hedmark 8,1 prosent
 • Private barnehager i Oslo 8,1 prosent  

Sykefraværet generelt:   

 • Legemeldt sykefravær for alle arbeidstakere i Norge lå på 6,4 prosent i første kvartal i år, mens gjennomsnittet for barnehagesektoren var på 9,6 prosent. 
 • Sykefraværet i barnehagesektoren har holdt seg på mellom åtte og ti prosent de siste årene.
 • Tallene fra SSB viser at de private og kommunale barnehagene har ligget ganske jevnt i det legemeldte sykefraværet fra 2006 og frem til 2012. 
 • De siste årene har de private barnehagene hatt en betydelig bedring i sykefraværstallene sammenlignet med de kommunale barnehagene. 
 • Ifølge SSB har forskjellen i sykefraværet mellom private og kommunale barnehager aldri vært større siden målingene startet i 2006 enn første kvartal 2017 med 1,3 prosentpoeng.
 • I første kvartal i 2018 skiller det 0,9 prosentpoeng mellom private og kommunale barnehager.  

Del siden på:

Siste nytt