Lavere sykefravær i private barnehager

Denne artikkelen ble oppdatert med nye sykefraværstall fra SSB 13. desember 2018 

Visste du at?

 • Sykefraværet i barnehagesektoren er mye høyere enn gjennomsnittet i arbeidslivet.
 • Det er store forskjeller i sykefraværet i private og kommunale barnehager. 

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som gjelder det legemeldte sykefraværet i barnehagesektoren for tredje kvartal 2018 bekrefter tendensen fra de siste årene:

 • Private barnehager hadde et legemeldt sykefravær på 7,5 prosent
 • Kommunale barnehager hadde et legemeldt sykefravær på 8,6 prosent
 • I 16 av 18 fylker er sykefraværet lavere i private barnehager enn i kommunale

Størst forskjell mellom kommunale og private barnehager:

Fylke Privat Kommunal Differanse
Oppland 6,9 9,5 2,6
Oslo 6,1 8,2 2,1
Troms 7,6 9,6

2,0

Høyest sykefravær:

 • Kommunale og private barnehager i Finnmark 9,9 prosent
 • Kommunale barnehager i Troms 9,6 prosent
 • Kommunale barnehager i Oppland 9,5 prosent

Lavest sykefravær:

 • Private barnehagene i Oslo 6,1 prosent
 • Private barnehager i Sogn og Fjordane 6,9 prosent
 • Private barnehager i Oppland 6,9 prosent  

Sykefraværet generelt:   

 • Legemeldt sykefravær for alle arbeidstakere i Norge lå på 6,2 prosent i tredje kvartal i år, mens gjennomsnittet for barnehagesektoren var på 8,1 prosent. 
 • Sykefraværet i barnehagesektoren har holdt seg på mellom åtte og ti prosent de siste årene.
 • Tallene fra SSB viser at de private og kommunale barnehagene har ligget ganske jevnt i det legemeldte sykefraværet fra 2006 og frem til 2012. 
 • De siste årene har de private barnehagene hatt en betydelig bedring i sykefraværstallene sammenlignet med de kommunale barnehagene. 
 • Ifølge SSB har forskjellen i sykefraværet mellom private og kommunale barnehager aldri vært større siden målingene startet i 2006 enn første kvartal 2017 med 1,3 prosentpoeng.
 • I tredje kvartal i 2018 skiller det 1,1 prosentpoeng mellom private og kommunale barnehager.  

Del siden på:

Siste nytt