Lavere sykefravær i private barnehager

Visste du at?

 • Sykefraværet i barnehagesektoren er mye høyere enn gjennomsnittet i arbeidslivet.
 • Det er store forskjeller i sykefraværet i private og kommunale barnehager. 

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som gjelder det legemeldte sykefraværet i barnehagesektoren for andre kvartal 2017 bekrefter tendensen fra de siste årene:

 • Private barnehager hadde et legemeldt sykefravær på 7,9 prosent
 • Kommunale barnehager hadde et legemeldt sykefravær på 9 prosent
 • I 16 av 19 fylker er sykefraværet lavere i private barnehager enn i kommunale

Størst forskjell mellom kommunale og private barnehager:

Fylke Privat Kommunal Differanse
Nordland 8,3 10,7 2,4
Hedmark 6,7 8,9 2,2
Oslo 9 2

Høyest sykefravær:

 • Kommunale barnehager i Nordland 10,7 prosent
 • Private barnehager i Finnmark 10,3 prosent
 • Kommunale barnehager i Finnmark 10,1 prosent

Lavest sykefravær:

 • Private barnehager i Sogn og Fjordane 5,9 prosent
 • Private barnehagene i Hedmark 6,7 prosent
 • Private barnehager i Oslo og Vest-Agder 7 prosent  

Sykefraværet genereltefravær:   

 • Legemeldt sykefravær for alle arbeidstakere i Norge lå på 5,4 prosent i andre kvartal i år, mens gjennomsnittet for barnehagesektoren var på 8,5 prosent. 
 • Sykefraværet i barnehagesektoren har holdt seg på mellom åtte og ti prosent de siste årene.
 • Tallene fra SSB viser at de private og kommunale barnehagene har ligget ganske jevnt i det legemeldte sykefraværet fra 2006 og frem til 2012. 
 • De siste årene har de private barnehagene hatt en betydelig bedring i sykefraværstallene sammenlignet med de kommunale barnehagene. 

Del siden på:

Siste nytt