Bakgrunn for tallene

Med nettsiden En bedre barnehage ønsker PBL å rette søkelyset på kvaliteten i norske barnehager – og å gjøre viktige opplysninger om kommunenes prioriteringer tilgjengelig for alle som er interesserte i barnehager.

Dataene på denne nettsiden viser at forutsetningen for å tilby trygge barnehager med høy kvalitet varierer svært mye fra kommune til kommune.

Bemanning og pedagogtetthet

 • Vi har nye tall for bemanning og pedagandel fra BASIL.
 • Det er alle ordinære kommunale barnehager i kommunen som er med i grunnlaget for beregningen.
 • Bemanning er definert som antall barn per årsverk i kommunale barnehager.
 • Kun bemanningen i avdelingen er inkludert. Det vil si at pedagoger ,barnehagelærere,barne og ungdomsarbeidere og assistenter er inkludert, mens daglig leder/styrer holdes utenfor.
 • Små barn (0-2 år) telles som to, mens store barn (3-6) telles som én.
 • Pedagogandelenangir den prosentvise andelen av basisårsverkene i barnehagene som er pedagoger 
 • Grunnbemanningen omfatter årsverk pedagogisk leder/barnehagelærer, barne og ungdomsarbeider og assistenter. 
 • På En bedre barnehage rangeres hver kommune på en fempunkts stjerneskala, på bakgrunn av bemanningen i den aktuelle kommunen.  

Tilskudd

 • Tilskuddssatsene på En bedre barnehage er satser per heltidsplass per år, og det er tilskudd per heltidsplass små barn (0-2 år). 
 • Det beregnes egne satser for store barn (3-6 år). Disse er ikke oppgitt på En bedre barnehage.
 • Småbarnssatsene er om lag dobbelt så høye som satsene for store barn, hvilket er ment å reflektere at små barn krever bedre bemanning enn store barn.
 • Satsene per heltidsplass er beregnet på grunnlag av kostnadene til drift av kommunale barnehager i den aktuelle kommunen.
 • Det er de kommunale barnehagene som er grunnlaget for finansiering av private barnehager. 
 • Dette er satser som kommunene selv har rapportert, enten direkte til PBL eller via private barnehager i kommunen.
 • Satsene for tilskudd er satser for 2017. 
 • PBL har publisert alle tilskuddssatsene vi har tilgang til.
 • På En bedre barnehage rangeres hver kommune på en fempunkts stjerneskala, på bakgrunn av bemanningen i den aktuelle kommunen. 

Del siden på:

Siste nytt