Lønn i private barnehager

Er det forskjeller på lønnsnivået i private og kommunale barnehager?

En gjennomgang av minstelønnssatsene i de største arbeidsgiverorganisasjonene på henholdsvis privat (PBL) og kommunal (KS) side i barnehagesektoren tilsier at ansatte i private barnehager ikke har dårligere lønnsvilkår enn sine ansatte i kommunale barnehager. Minstelønnstabellene, med de stillingskategoriene som er mulig å sammenligne direkte, viser tvert imot at ansatte i private barnehager i mange tilfeller er sikret høyere lønn enn ansatte i kommunale barnehager.

Til sammenligningen

Del siden på:

Siste nytt