EPSI-undersøkelse 2017

Foreldrenes tilfredshet med norske barnehager har ikke vært større og norske barnehager er de mest populære i Skandinavia.

EPSI Norge gjennomfører årlige måling av foreldretilfredshet i norske barnehager. Ratingbyrået gjennomfører kundetilfredshetsmålinger i en rekke bransjer, også barnehager.

Her er noen hovedfunn fra EPSI Norge sin undersøkelse i 2017:

 • Barnehagesektoren oppnår en samlet score på kundetilfredshet på 79,5 (0-100-skala)
 • Foreldrenes tilfredshet med norske barnehager har aldri vært større siden EPSI Norge startet sine målinger i 2009 
 • Det er femte året på rad foreldrenes tilfredshet med norske barnehager øker
 • Tilfredsheten med private barnehager går noe ned, med kommunale barnehager litt opp
 • Foreldrene er mer fornøyd med private enn kommunale barnehager og det har de vært i alle år siden målinegene startet for ni år siden 

Visste du at

 • Foreldre er gjennomgående godt fornøyde med barnehagene. Og aller mest fornøyde er foreldrene med private barnehager
 • I 2017 oppnår private barnehager en kundetilfredshet på 80,1, mens kommunale barnehager oppnår en kundetilfredshet på 78,9
 • Private barnehager får i år bedre tilbakemeldinger enn kommunale på 24 av 29 spørsmål som stilles i undersøkelsen

Dette er foreldrene mest og minst fornøyde med

Når det gjelder EPSI Norge sin måling av foreldretilfredsheten i 2017, viser en nærmere analyse av resultatene at foreldrene er:

Mest fornøyd med:

 • Personalets omsorg for barna (private 89,3 / kommunale 89,4)
 • Hvor vennlig og imøtekommende personalet er (private 88,8 /kommunale 89,2)
 • At barnehagen oppleves som trygg og sikker (private 87,9 / kommunale 87,8


Minst fornøyd med: 

 • Kvalitet på lokaler og utstyr i forhold til kostnad (private 78,0 / kommunale 74,7)
 • Kvalitet på mat og kosthold i barnehagen (private 77,8 / kommunale 73,0)
 • Maten og kostholdet i barnehagen i forhold til kostnad (private 78 / kommunale 71,5

Størst forskjell mellom private og kommunale

De største forskjellene på tilbakemeldingene fra foreldre med barn i private og kommunale barnehager ser man blant annet på spørsmål om:

 • Mat og kosthold i barnehagen i forhold til hva du betaler (private 78,0 / kommunale 71,5)
 • Kvalitet på mat og kosthold i barnehagen (private 77,8 / kommunale 73,0)
 • Kvaliteten på barnehagens lokaler og utstyr i forhold til hva du betaler (private 78,7 / kommunale 74,7)
 • Servicen du får i forhold til hva du betaler (private 82,4 / kommunale 79,4)

Norske barnehager best i Skandinavia

Tilsvarende målinger i Sverige og Danmark viser at skandinaviske foreldre jevnt over er veldig fornøyde med barnehagene og at kundeopplevelsen i de tre landene er ganske lik.

Norske barnehageforeldre er i år litt mer fornøyde med tilbudet enn foreldrene i de to andre landene. Kundetilfredsheten i Norge er altså på 79,5, mot henholdsvis 78,5 og 76,3 i Danmark og Sverige.

Differansen mellom private og kommunale barnehager er enda større i de andre landene.

Sammenligningen med de andre delene av utdanningsløpet i Norge viser at barnehagene igjen scorer svært godt. Folkehøgskolene er nummer to med kundetilfredshet på 75,5, mens høyskolene scorer dårligst med 67,0

Analysen fra EPSI Norge baserer seg på intervjuer med et tilfeldig utvalg personer med barn i barnehage. EPSI Norge gjennomfører identiske studier av kundetilfredsheten i barnehagene i Sverige og Danmark – og leverer også samme målinger for resten av utdanningsløpet og andre offentlige velferdstjenester.

Del siden på:

Siste nytt