EPSI-undersøkelse 2016

Foreldrenes tilfredshet med norske barnehager har ikke vært større. Også i 2016 utmerker private barnehager seg.

EPSI Norge gjennomfører årlige måling av foreldretilfredshet i norske barnehager. Ratingbyrået gjennomfører kundetilfredshetsmålinger i en rekke bransjer, også barnehager.

Her er noen hovedfunn fra EPSI Norge sin undersøkelse i 2016:

 • Barnehagesektoren oppnår en samlet score på kundetilfredshet på 79,0 (0-100-skala).
 • Dette er det beste resultatet barnehagene har oppnådd siden EPSI Norge startet sine målinger i 2009.
 • For fjerde året på rad øker foreldrenes tilfredshet med norske barnehager.
 • Sammenlignet med 2015 går tilfredsheten med private barnehager noe ned, med kommunale barnehager litt opp.
 • 63 prosent av foreldrene oppgir at de er meget godt tilfredse med barnehagen. Om lag 1 av 10 foreldre er å anse som misfornøyde.  

Mer fornøyd med private enn kommunale

Som i alle de syv foregående årene er tilbakemeldingene fra foreldre med barn i private barnehager markant bedre enn fra foreldre med barn i kommunale barnehager.

Visste du at

 • I 2016 oppnår private barnehager en kundetilfredshet på 80,8, mens kommunale barnehager oppnår en kundetilfredshet på 77,3.
 • Private barnehager får i år bedre tilbakemeldinger enn kommunale på alle 31 spørsmålene som stilles i undersøkelsen.

Foreldre er gjennomgående godt fornøyde med barnehagene. Og aller mest fornøyde er foreldrene med private barnehager.

Dette er foreldrene mest og minst fornøyde med

Når det gjelder EPSI Norge sin måling av foreldretilfredsheten i 2016, viser en nærmere analyse av resultatene at foreldrene er aller mest fornøyde med:

 • Personalets omsorg for barna (private 89,2 / kommunale 86,7)
 • Informasjon fra barnehagen om deres barn (private 88,6 / kommunale 84,9)
 • Hvor vennlige og imøtekommende de ansatte er (private 88,0 / kommunale 85,9)
 • Dårligst tilbakemeldinger får barnehagene på spørsmål om:
 • Barnehagens evne til å være nytenkende og innovativ (private 77,9 / kommunale 71,2)
 • Kvaliteten på mat og kosthold (private 79,9 / kommunale 70,8)
 • Hygiene og renslighet i barnehagen (private 80,4 / kommunale 78,1)

Størst forskjell mellom private og kommunale

De største forskjellene på tilbakemeldingene fra foreldre med barn i private og kommunale barnehager ser man blant annet på spørsmål om:

 • Kvaliteten på mat og kosthold i barnehagen (private 79,9 / kommunale 70,8)
 • Kvaliteten på barnehagens lokaler, uteområder og leker (private 80,8 / kommunale 73,7)
 • Barnehagens evne til å være nytenkende og innovativ (private 77,9 / kommunale 71,2)

Norske barnehager best i Skandinavia

Tilsvarende målinger i Sverige og Danmark viser at skandinaviske foreldre jevnt over er veldig fornøyde med barnehagene og at kundeopplevelsen i de tre landene er ganske lik.

Norske barnehageforeldre er i år litt mer fornøyde med tilbudet enn foreldrene i de to andre landene. Kundetilfredsheten i Norge er altså på 79,0, mot henholdsvis 76,6 og 75,8 i Danmark og Sverige.

Differansen mellom private og kommunale barnehager er enda større i de andre landene.

Sammenligningen med de andre delene av utdanningsløpet i Norge viser at barnehagene igjen scorer svært godt. Folkehøgskolene er nummer to med kundetilfredshet på 78,9, mens høyskolene scorer dårligst med 65,9.

Analysen fra EPSI Norge baserer seg på intervjuer med et tilfeldig utvalg personer med barn i barnehage. EPSI Norge gjennomfører identiske studier av kundetilfredsheten i barnehagene i Sverige og Danmark – og leverer også samme målinger for resten av utdanningsløpet og andre offentlige velferdstjenester.

Del siden på:

Siste nytt