Stor undersøkelse: Så fornøyde er foreldre med barnehagen

106.000 foreldre har talt. Tilfredsheten med norske barnehager er god. Mest tilfredse er foreldre i private barnehager.

Det viser en ny undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet, som også er tidenes største målt i antall barnehager og foreldre som har deltatt. 

Hele 106.000 foreldre i private og kommunale barnehager har svart på tilfredsheten innenfor ni ulike kategorier. 

Undersøkelsen viser en gjennomgående forskjell i tilfredsheten i private og kommunale barnehager. På i alt 29 spørsmål gir foreldrene i private barnehager høyere score på 21 av disse. På de resterende åtte spørsmålene er tilfredsheten lik i private og kommunale barnehager.   

På spørsmålet om hvor fornøyd foreldrene totalt sett er med barnehagen får de kommunale en snittscore på 4,4 poeng, mens de private får 4,6 av totalt 5 mulige poeng.

Fakta om undersøkelsen: 

  • Det er andre året Udir gjennomfører undersøkelsen som er gratis for alle barnehager å delta
  • På nasjonalt nivå er resultatene stort sett de samme i 2017 som i 2016. 
  • Høyest tilfredshet finner vi innenfor barnets trivsel og relasjon mellom barn og voksen. 
  • Størst forskjell mellom de kommunale og private barnehagene finner vi på tilfredsheten med barnehagens mattilbud hvor de kommunale får 3,7 poeng mot de private barnehagene som får 4,2 poeng. 
  • Foreldre i 2661 barnehager har deltatt i undersøkelsen, det er 461 flere enn i 2017. 
  • I 2017 var det 280 kommuner som hadde deltakende barnehager. Det er ni flere enn i 2016. 
  • I 2016 var det 125.000 foreldre som ble invitert til å svare – og 86.000 valgte å delta. 
  • I 2017 ble 151.000 invitert med og 106.000 valgte å delta. 

Foreldrene har besvart 29 spørsmål innenfor følgende kategorier

Del siden på:

Siste nytt