Stor undersøkelse: Så fornøyde er foreldre med private barnehager

86.000 foreldre har svart i den hittil største undersøkelsen som er gjort om foreldrenes tilfredshet med norske barnehager.

Resultatet viser at foreldre med barn i private barnehager er mest fornøyde. En rekke andre foreldreundersøkelser - både nasjonale og lokale undersøkelser - har tidligere vist det samme.

Hele 2.200 barnehager, 1.100 private og 1.100 kommunale, har gjennomført undersøkelsen der altså så mange som 86.000 foreldre har svart.

Undersøkelsen er gjennomført av hver enkelt barnehage, men det er Utdanningsdirektoratet som har utarbeidet undersøkelsen og gjort den tilgjengelig for barnehagene.

Undersøkelsen ble gjennomført i november 2016 og er delt inn i ni hovedkategorier med nærmere 30 spørsmål.

Innenfor alle kategoriene er foreldre med barn i private barnehager mer fornøyde enn foreldre med barn i kommunale barnehager.

På alle spørsmål, med unntak av to der tilfredsheten er lik, er foreldrene i private barnehagene mest fornøyde.

Store forskjeller

Lavest tilfredshet finner vi innenfor samlekategorien ute- og innemiljø der barnehagene scorer 4,1 av fem mulige poeng.

Men det er også her vi finner de største forskjellene mellom private og kommunale barnehager. Mens de kommunale barnehagene samlet får en score på 4,0 poeng, gir foreldre med barn i private barnehager en snittscore på 4,3 poeng.

· På spørsmål om barnehagens mattilbud får kommunale barnehagene en snittscore på 3,7 poeng, mens de private barnehagene får 4,2 poeng. 

· På spørsmål om tilfredsheten med barnehagens lokaler, får de private barnehagene 4,2 poeng av foreldrene mens kommunale får 3,9 poeng.

· På spørsmål om barnehagens leker og utstyr har de private barnehagene en snittscore på 4,3 poeng, mot kommunale med 4,0 poeng.

· På spørsmål om foreldrene opplever personaltettheten i barnehagen som tilfredsstillende scorer private 4,3, mens de kommunale barnehagene får 4,0 poeng.

Trivsel og relasjonen scorer høyest

Samlet sett er foreldrene fornøyde med barnehagetilbudet. Særlig tilfredse er de med forhold som gjelder barnets trivsel og relasjonen mellom barn og voksen i barnehagen:

· I snitt svarer 84 prosent at de er helt enige i at barnet trives i barnehagen. 86 prosent av foreldrene i private barnehager og 82 prosent av foreldrene i kommunale barnehager gir toppscore.

· I snitt svarer 81 prosent at de er helt enige i at barnet føler seg trygg på personalet i barnehagen.

· 73 prosent er helt enig i at de ansatte tar hensyn til sitt barns behov. Her gir 70 prosent av foreldrene i kommunale barnehager toppscore, mens 76 prosent av foreldrene i private barnehager gir beste karakter.

På topp i alle nasjonale undersøkelser

Undersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet bekrefter en trend vi har sett over mange år. Alle kjente nasjonale foreldreundersøkelser, som TNS Gallup for Kunnskapsdepartementet, Norsk kundebarometer for BI og Innbyggerundersøkelsen fra Direktoratet for forvaltning og IKT, viser det samme:

Foreldrene er gjennomgående godt fornøyde med barnehagene. Og aller mest fornøyde er foreldrene med private barnehager.

Her er hovedresultatet av undersøkelsen for de ni kategoriene:

Del siden på:

Siste nytt