Hva er En bedre barnehage?

En bedre barnehage er en nettside med informasjon om hvordan de ulike kommunene prioriterer barn i barnehager.

På denne siden finner du opplysninger fra landets kommuner om:

  • Bemanning (antall barn per ansatt)
  • Pedagogandel (andel pedagoger blant de ansatte)
  • Årlig tilskudd til barn i barnehage (0-3 år)

På nettsiden kan foreldre, ansatte og andre interesserte sjekke sin kommune og sammenligne den med kommunene i fylket og i landet for øvrig.

Det er PBL (Private Barnehagers Landsforbund) som står bak nettsiden.

Hvorfor har vi opprettet siden?

Med En bedre barnehage ønsker PBL å sette søkelyset på kvaliteten i norske barnehager – og å gjøre viktige opplysninger om kommunenes prioriteringer tilgjengelig for alle interesserte.

PBL ønsker også å synliggjøre de store lokale forskjellene, og hvordan dette påvirker barnehagenes mulighet til å levere et trygt barnehagetilbud med høy kvalitet.

Dette er særlig viktig nå i 2015 fordi regjeringen jobber med et mulig nytt system for finansiering av barnehagene, som kan tre i kraft 1. januar 2016. 

PBL ønsker en ny og rettferdig kvalitetsmodell for finansiering av barnehager som skal gjelde fra 1. januar 2016. En modell som:

  • Gir alle barnehager noenlunde like muligheter til å tilby et trygt tilbud med høy kvalitet
  • Forplikter barnehagen til å levere en forventet kvalitet, kjent for foreldre og andre
  • Legger til rette for en fremtidig nasjonal bemanningsnorm i barnehagene
  • Forenkler dagens kompliserte system og gjør finansieringen mer forutsigbar

Les også: Derfor trenger Barnehage-Norge en ny finansiering.

Hvem er PBL?

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.

Vårt mål er å bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

Organisasjonen ble stiftet av 72 private barnehager i 1993 og har i dag rundt 1900 medlemsbarnehager.

Del siden på:

Siste nytt