Hva er En bedre barnehage?

En bedre barnehage er en nettside med fakta om barnehagesektoren og om private barnehager spesielt.

Her finner du:

Informasjon om hvordan de ulike kommunene prioriterer barn i barnehager:

  • Pedagogandel (andel pedagoger blant de ansatte)
  • Bemanning (antall barn per ansatt)
  • Årlig tilskudd til barn i barnehage (0-3 år)

På nettsiden kan foreldre, ansatte og andre interesserte sjekke sin kommune og sammenligne den med kommunene i fylket og i landet for øvrig.

Fakta om sektoren og om private barnehager spesielt, deriblant:

  • Lønn og pensjon
  • Økonomi og utbytte
  • Bemanning
  • Finansiering
  • Tilfredshet
  • Rapporter

Hvorfor har vi opprettet siden?

Det er PBL (Private Barnehagers Landsforbund) som står bak nettsiden.

Med En bedre barnehage ønsker PBL å spre fakta om barnehagesektoren, sette søkelyset på kvaliteten i norske barnehager – og å gjøre viktige opplysninger om kommunenes prioriteringer tilgjengelig for alle interesserte.

PBL ønsker også å synliggjøre de store lokale forskjellene, og hvordan dette påvirker barnehagenes mulighet til å levere et trygt barnehagetilbud med høy kvalitet.

Les også: Derfor trenger Barnehage-Norge en ny finansiering

Hvem er PBL?

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.

Vårt mål er å bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

Organisasjonen ble stiftet av 72 private barnehager i 1993 og har i dag om lag 1940 medlemsbarnehager.

Del siden på:

Siste nytt