Rapporter

Her publiseres tilgjengelige og relevante rapporter om barnehagesektoren. 

«Spørsmål til Barnehage-Norge 2017 - Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til barnehagesektoren»
Trøndelag Forskning og Utvikling, Januar 2018

«Kartlegging av kommunenes erfaringer med å praktisere regelverket om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager»
Agenda Kaupang, oktober 2017

«Lønnssammenlikning»
Agenda Kaupang, august 2017

«Sammenlikning pensjonsdekning i PBL og KS.»
Lillevold og Partners AS, august 2017

«Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige.»
Agenda Kaupangt, juni 2018 

«Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige.»
Agenda Kaupang, mai 2017

«Byggekostnader i private og kommunale barnehager.»
Rambøll, mai 2017

«Kostnader i barnehager 2015.»
Telemarksforskning, april 2017

«Kartlegging av miljøstatus i landets barnehager i 2015.»
Helsedirektoratet, februar 2016

«Early childhood education and care policy review: Norway»
OECD, 2015

«Barnehagetilbudet til barn med særlige behov»
NTNU Samfunnsforskning, November 2015

«Spørsmål til Barnehage-Norge 2014»
Trøndelag forskning og utvikling, januar 2015

«Kvalitet i barnehager»
NOVA, januar 2013

«Tilsyn til besvær?»
PwC, desember 2010

Del siden på:

Siste nytt