Rapporter

Her publiseres tilgjengelige og relevante rapporter om barnehagesektoren. 

  • Agenda Kaupang har sett på hva det koster den enkelte kommune å drifte egne barnehageplasser og hvor mye som er overført i offentlige midler (statstilskudd og kommunalt tilskudd) til de private barnehagene. Les rapporten
  • Rambøll har undersøkt byggekostnadene per heltidsplass i private og kommunale barnehager hvor de har sammenliknet kostnadene for å bygge nye private og kommunale barnehageplasser i perioden 2013-2015. Les rapporten

Del siden på:

Siste nytt