Rapporter

Her publiseres tilgjengelige og relevante rapporter om barnehagesektoren. 

«Lønnssammenlikning»
Agenda Kaupang, August 2017

«Sammenlikning pensjonsdekning i PBL og KS.»
Lillevold og Partners AS, august 2017

«Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige.»
Agenda Kaupang, mai 2017.

«Byggekostnader i private og kommunale barnehager.»
Rambøll, mai 2017

«Kostnader i barnehager 2015.»
Telemarksforskning, april 2017

«Kartlegging av miljøstatus i landets barnehager i 2015.»
Helsedirektoratet, februar 2016

«Early childhood education and care policy review: Norway»
OECD, 2015

«Spørsmål til Barnehage-Norge 2014»
Trøndelag forskning og utvikling, januar 2015

«Kvalitet i barnehager»
NOVA, januar 2013

«Tilsyn til besvær?»
PwC, desember 2010

Del siden på:

Siste nytt