Høringssvar andre

Her publiserer vi høringssvar som er sendt inn til Utdanningsdirektoratet i den pågående høringen om ny finansiering av private barnehager. Siden vil bli oppdatert fortløpende.

Antall høringssvar fra andre per 2. september 2015:  83 stk.

Ønsker ny finansieringsmodell - nasjonal sats med lokal justering:

Fylkesmenn

Organisasjoner

Privatpersoner

Ønsker videreføring av dagens modell for finansiering:

Organisasjoner

Fylkesmenn

Privatpersoner

  

Ikke tatt stilling til valg av finansieringsmodell:

Del siden på:

Siste nytt