Trygge og gode barnehager til alle barn

Visste du at:

  • 98 prosent av barn i Norge går i barnehage?
  • Barnehagetilbudet er svært godt og viser stadig positiv utvikling?
  • Barnehagesektoren er en av de sunneste sektorene i Norge? 

Visste du at...

98 prosent av barn i Norge går i barnehage. For barn og foreldre og samfunnet for øvrig er det avgjørende at de får et trygt og godt tilbud. Får de det?

De siste årene har en stadig større andel av barn i Norge fått barnehageplass. Fra 2004 til 2008 økte andelen barn i barnehage fra 65 prosent til 79 prosent[1]. I 2017 går 98 prosent av barna i barnehage. 

Veldig mange ting tyder også på at barnehagene er bedre og tryggere enn noen gang:

  • En stadig større andel av de barnehageansatte har barnehagelærerutdanning. Dermed har en større del av de barnehageansatte viktig og riktig kompetanse på barnas utvikling og behov. Norske  og internasjonale  forskningsprosjekter peker på pedagogens tilstedeværelse sammen med barna som den faktoren som påvirker kvaliteten i barnehagen mest. 
  • Færre barn per voksen, gjør det stadig enklere for barna å bli sett i barnehagen. Gjennomsnittlig antall barn per ansatt i norske barnehager har gått ned de siste 5 årene. For barna betyr det flere til å gi dem omsorg.
  • Stadig færre pedagogiske ledere har dispensasjon fra utdanningskravet. 
  • Rekrutteringen til barnehagelærereutdanningene øker år for år. I 2017 økte søkningen til utdanningen videre med åtte prosent, og til sammen over 3.300 studenter hadde barnehagelærerutdanning som sitt førstevalg.
  • Overskudd på fagfolk i fremtiden, mens andre sektorer sliter. Andre sektorer vil slite med å rekruttere fagfolk i fremtiden. I skolen vil det mangle over 3000 lærere i 2020 , mens det på sykehjem og i hjemmesykepleien vil mangle 28.000 sykepleierårsverk i 2035  Til sammenligning vil det være et overskudd på over 7.000 barnehagelærere i 2020. I dette ligger det ytterligere muligheter for barnehagene til å bedre kvaliteten.
  • Over flere år har barnehagesektoren hatt høyere tilfredshet blant brukerne enn de fleste andre sektorer. I 2016 fikk barnehagene en samlet tilfredshet på 79 av 100, og var med det nest best, kun tannlegetjenesten har bedre tilfredshet. Private barnehager drar opp tilfredsheten i sektoren med en score på 80,8, mens kommunale barnehager har en tilfredshet på 77,3. 

Med andre ord: Foreldrene får et trygt og godt barnehagetilbud nå, og utsiktene ser også svært lovende ut for de foreldrene som skal ha barna sine inn i barnehagene i framtiden.

Del siden på:

Siste nytt